ישיבה תיכונית עתניאל

עתניאל
לשיתוף העסק

ישיבת ההסדר עתניאל קמה במטרה להקים דור חדש של תלמידי חכמים, דור המחובר אל שרשרת הדורות שקדמו לו, ומתוך צינור יניקה זה מברר את דבר ה' המתגלה בכל יום ויום ובכל אדם ואדם, כחלק מכנסת ישראל.
בירור זה נעשה ע"י הקשבה, ענווה ודיון פתוח, בשימת דגש על חיבור התורה הנלמדת לעבודת הנפש של הלומד, ותוך חתירה אינסופית לברור האמת.
ישיבה תיכונית, ישיבת הסדר. עם פנימיה.
יצירת קשר עם ישיבה תיכונית עתניאל
x עסקים קופונים TV מאמרים שירותים צור קשר