תנועת קוממיות

בית אל
לשיתוף העסק

בחזונה של תנועת קוממיות להיות תנועה מובילה בתחום הנחלת זקיפות הקומה היהודית כתפיסה לאומית מרכזית במדינת ישראל,

חיזוק ההתיישבות ומניעת כוונת גירוש יהודים.

יעוד, חזון וערכי תנועת קוממיות

יעוד התנועה הוא חיזוק והנחלת ערכי זקיפות הקומה היהודית וכן מניעת גירוש יהודים מחבלי יהודה, שומרון ורמת הגולן.
בחזונה של תנועת קוממיות להיות תנועה מובילה בתחום הנחלת זקיפות הקומה היהודית כתפיסה לאומית מרכזית במדינת ישראל, חיזוק ההתיישבות ומניעת כוונת גירוש יהודים.
ערכי תנועת קוממיות הינם:
עליונות התורה,
מדינת ישראל- ראשית צמיחת גאולתנו,
דאגה לכלל ישראל,
רלוונטיות ציבורית
והתנהלות מקצועית.
רקע ליסוד התנועה
תקופת תקומת עם ישראל בארצו רוויה בהצלחות ובהתקדמות לאומית, לצד קשיים כבירים עמם מתמודד עמנו בזירות הבינלאומיות ובהתנהלות הפנימית במדינת ישראל.
התקדמותו של עמנו ושאיפתו להיות אור לגויים נתקלים בקשיים אשר רובם מגיעים עלינו בשל ניתוק מערכינו הלאומיים שהיטשטשו לאורך הגלות הארוכה.
כחלק מקשיים אלה אנו עדים בשנים האחרונות לכרסום בחוסנה הלאומי של מדינת ישראל ולחולשה בזהות היהודית של המדינה הבאה לידי מעשה בקרב מנהיגי המדינה ומוסדות השלטון כחלק מטשטוש ערכי המוסר והזהות היהודית.
מנהיגי המדינה אשר קמו בעשורים האחרונים לא השכילו לייצר חשיבה ותפיסה לאומית יהודית בריאה ומכאן הגיעו משברים רבים שנמשכים ומקרינים עד היום על מצבה הבינלאומי של ישראל ויחס הממשלה ומערכת המשפט כלפי ערכי האמת בשמה קמה המדינה.
המשברים האחרונים בהם נתקלה מדינת ישראל ובראשם השבר הגדול בגירוש התושבים ביישובי חבל קטיף וצפון השומרון.בו מדינת ישראל, ע"פ החלטתה של ממשלת ישראל, גירשה אלפי יהודים מבתיהם, החרימה את רכושם, גדעה את חלומותיהם וחייהם ובחרה להעניק את חבלי מולדתנו לאויבים וזרים. הם כולם תוצאה ישירה של טשטוש הערכים היהודיים הלאומיים בשמם הוקמה מדינת היהודים.
המשברים הערכיים של הנהגת המדינה והציבור הכללי בישראל, מקרינים על התנהלות המדינה ביחסי החוץ ויחסי הפנים מול אומות העולם והאויבים מבית.
החברים אשר פעלו ליסוד העמותה פעלו ופועלים מתוך הערכים המשותפים כמובא לעיל'.
מטרת התנועה להנחיל ערכים של זקיפות קומה לאומית ולהביא לסדר יום המתנהל מתוך זהות יהודית בארץ ישראל בתחומי החברה וההנהגה.
התנועה נוסדה ביום ט' בכסליו התשס"ז, (30 בנובמבר 2006 למניינם) רשומה כמלכ"ר ומוכרת למס לפי סעיף 46.

תנועת קוממיות קמה בהדרכת הרבנים: הרב זלמן מלמד, הרב דוב ליאור, הרב אבי סמוטריץ, הרב דוד חי הכהן והרב אליקים לבנון. שליט"א.
שותפים איתנו להקמה: חבר הכנסת אורי אריאל, חבר הכנסת יעקב כץ- כצל'ה- שנכנס מאז גם הוא לכנסת, אנשי עשייה נוספים וכן רבנים חשובים.
חברי ההנהלה מחוברים לתחומים שונים ומגוונים בעשייה הציבורית ברחבי הארץ. תחומי עשייה ותחומי חינוך. ניהול וארגון ועוד.
מוסא כהן - יו"ר התנועה, ר"מ ויועץ חינוכי בישיבה התיכונית מטה בנימין.
הרב משה אליה - ראש המכינה וההסדר בבית אל.
הרב נתנאל יוסיפון - רב הגרעין התורני בנתניה.
אריאל בן דוד - אחראי ארגון ובניית כנס רמלה, מקים ומייסד הגרעין התורני ברמלה כמו גם בגרעינים נוספים.
בצלאל סמוטריץ - מנהל הישיבה בקדומים. מקים איגוד הישיבות הגבוהות וממקימי תנועת "רגבים" לשמירה על אדמות הלאום.
אריאל דורפמן - מנהל "המקום" בתל אביב, מרכז ייחודי לתשובה ויהדות, הוגה ומפעיל אגף התשובה בקוממיות.
יאיר קרטמן - ר"מ בישיבת בני צבי ואחראי על בניית כנס רמלה.
שמואל הולשטיין - עוזרו של הרב זלמן מלמד בעבר ור"מ בישיבת בני צבי בבית אל.
שריה דמסקי - איש עשייה במזכירות אלון מורה משק אחיה משרד הרב לבנון .
מזכיר התנועה הוא יהודה עמרני.

יצירת קשר עם תנועת קוממיות
x עסקים קופונים TV מאמרים שירותים צור קשר